R-008

Traject locatie brandweerkazernes Kamerik, Harmelen en Zegveld

Status

Update juni: Op 1/6 is een RIB naar de raad gestuurd (D/21/020438). Een nieuwe RIB volgt wanneer de locatie definitief is.
Update jan 22: Eindadvies locatie Zegveld wordt in januari verwacht, besluitvorming met RIB in febr 22.
Update febr 22: in afwachting van bestuurlijke overeenstemming tussen gemeente en VRU, besluitvorming college met raadsinformatiebrief volgt in april 22.
Update april 22: RIB 12 april 22 in college. Het punt is hiermee afgedaan.

Toezegging

De afspraken met de VRU over de financiering en het eigendom zullen verder uitgewerkt worden in een samenwerkingsovereenkomst. Separaat starten wij de projectorganisatie met de zoektocht naar een geschikte locatie. Gedurende het traject wordt u middels raadsinformatiebrieven op de hoogte gehouden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.