R-009

Totaaloverzicht budget investeringsfonds (vooheen R-45)

Status

Update februari: De raad is geïnformeerd via D22048989 Raadsinformatiebrief - Tussentijdse update over het investeringsfonds 2022.

Volgende moment s een RIB zodra het investeringsfonds volledig is uitgenut.Verwachting is eind 2022.

Toezegging

In 2021 investeren we € 110.000,- aan het project Logeerhuis Bredius vanuit het thema Maatschappelijke Ontwikkeling en
Maatschappelijke Betrokkenheid en Eenzaamheid. Daarnaast wordt € 262.000,- geïnvesteerd in drie projecten op het thema Sociaal Werken in de Wijk. Hiermee houden we nog € 128.758,- over wat beschikbaar is voor andere projecten die
passen binnen de kaders van het investeringsfonds.
Als het budget van het investeringsfonds volledig is uitgenut, ontvangt u hiervan nog een totaaloverzicht.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.