R-009

Totaaloverzicht budget investeringsfonds (vooheen R-45)

Status

Update februari: De raad is geïnformeerd via D22048989 Raadsinformatiebrief - Tussentijdse update over het investeringsfonds 2022.

Update mei: De raad wordt in september middels een RIB geïnformeerd over een tussentijdse update van de uitnutting uit het investeringsfonds.

Update juni: Na herrekening vanaf 2019 blijkt dat dit een bedrag van € 178.598 moet zijn. Doordat er in 2021 € 236.765 minder is uitgegeven dan was begroot, zorgt dit ervoor dat het saldo van het investeringsfonds in 2021 uitkomt op € 415.363.
Naar verwachting wordt in 2022 een bedrag van € 130.575 aan het fonds onttrokken. Dit zorgt voor een resterend saldo van € 284.788 in 2022.
De uitgaven aan het project op de Meulmansweg, ook bekend onder de naam “De Koe” zijn toegekend over een periode van twee jaar. Hiervoor is in 2023 € 75.000 gereserveerd. Dan is het resterend saldo van het investeringsfonds in 2023 € 209.788. Mogelijk worden hier nog andere initiatieven aan toegevoegd en begroot voor 2023. Er volgt zo spoedig mogelijk een RIB voor een tussentijdse update.
Update augustus: De raad is op 5 juli jl. laatstelijk geïnformeerd via Z/22/036634 / D/22/063933. In 2023 ontvangt de raad een nieuwe update over de stand van zaken. Wanneer het budget van het investeringsfonds volledig is uitgenut, ontvangt de raad hiervan een totaaloverzicht.

Toezegging

In 2021 investeren we € 110.000,- aan het project Logeerhuis Bredius vanuit het thema Maatschappelijke Ontwikkeling en
Maatschappelijke Betrokkenheid en Eenzaamheid. Daarnaast wordt € 262.000,- geïnvesteerd in drie projecten op het thema Sociaal Werken in de Wijk. Hiermee houden we nog € 128.758,- over wat beschikbaar is voor andere projecten die
passen binnen de kaders van het investeringsfonds.
Als het budget van het investeringsfonds volledig is uitgenut, ontvangt u hiervan nog een totaaloverzicht.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.