R-010

Stationsgebied: Minkema

Bepaling functie oude Minkema

Selectie beste plan en partij

Opgave voor de ontwikkeling scherp stellen

Status

Update oktober: Q1 2022
Update griffie februari: Dit onderwerp wordt gecombineerd met andere punten m.b.t. het Stationsgebied

Toezegging

Processtappen ontwikkeling Oude Minkema:
- Gewenste nieuwe functie(s) bepalen:
Dit doen we op basis van de geformuleerde kaders: hier moeten plannen/functies tenminste aan voldoen. De ideeën uit de voorronde worden hieraan getoetst. Ideeën die niet aan de minimale kaders voldoen, vallen af. De overige ideeën worden beoordeeld en bieden de basis voor het formuleren van de uitvraag aan de markt. Het college van B&W neemt hier een besluit over en informeert de raad.
- Selectie beste plan en partij
Uit de inzendingen wordt het plan geselecteerd dat het beste scoort op de vooraf gedefinieerde criteria.
Criteria kunnen bijvoorbeeld zijn de toegankelijkheid, de bijdrage aan de samenleving, minimale opbrengst, etc. Het college neemt een besluit over de selectie en informeert de raad hierover. Resultaat van de selectie is het sluiten van een ontwikkelingsovereenkomst tussen initiatiefnemer en gemeente voor ontwikkeling van het Oude Minkema + omgeving.
- Opgave voor de ontwikkeling scherp stellen.
De bouwstenen voor de opgave zijn globaal opgenomen in de visie en in deze memo (zoals: dit moet een gezichtsbepalende ontwikkeling zijn, waarbij het gebouw (voor een deel) openbaar toegankelijk is). Door de opgave in een themasessie met de gemeenteraad scherp te stellen beogen we antwoorden te krijgen op de volgende vragen: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen bezoeker of gebruiker kunnen worden van deze speciale plek? Welke aanvullende kaders (bijv. gemeente levert geen financiële bijdrage aan de ontwikkeling, hoe zit het met de ruimtelijke inpasbaarheid van de invulling) moeten we van tevoren vastleggen? Hoe kunnen we er voor zorgen dat dit een haalbare en realistische ontwikkeling wordt? Hiervoor zullen wij een voorstel doen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.