R-011

Gebiedsproces grootschalig wind Barwoutswaarder en Reijerscop (vooheen R-57)

Status

Update 3 septemer: wordt opgenomen in op te zetten programma grootschalige opwek
Update 1 december: wordt eerste kwartaal 2022
Update 7 maart 2022: wordt tweede of derde kwartaal 2022. College heeft aangegeven in rib D/22/050878 dat het aan het nieuwe college is om hier een voorstel voor te doen.
Update juni 2022: de termijn wordt Q3.

Toezegging

Beslispunt 11. Over het starten van gebiedsprocessen ten behoeve van grootschalig wind in Barwoutswaarder (gebied D) en Polder Reijerscop (gebied J) uiterlijk tweede helft 2022 een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen. Dit voorstel is het resultaat van de tussenstap te nemen voor definitieve locatiekeuze zoals beschreven in besluitpunt 5.5.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.