R-012

Monitoring effecten parkeerbeleid (vooheen R-59)

Status

Update 1 juni 2022: De verwachting is dat de raad voor het zomerreces hierover wordt geïnformeerd.
Update 27 oktober 2022,: Aanpassingen in het beleid zijn vastgesteld per 22 december 2021. In de loop van 2022 wordt er een evaluatie gedaan op het beleid.
Update 5 december 2022: Zie ook M-018: Rond de jaarwisseling volgt een RIB met effecten op parkeerbezetting en financiële gevolgen van het opheffen van het eerste uur gratis per 1 oktober 2022. Wel afhankelijk en in afstemming met de partij die het parkeerbeleid momenteel evalueert

Toezegging

In september zal monitoring worden opgestart naar de effecten van het parkeerbeleid. Naar aanleiding van de
monitoring zal onderzocht worden of het parkeerbeleid op elementen bijstelling behoeft. Daarover zal u overeenkomstig het raadsvoorstel D/21/008131 begin 2022 over worden geïnformeerd.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.