R-012

Monitoring effecten parkeerbeleid (vooheen R-59)

Status

Update 1 juni 2022: De verwachting is dat de raad voor het zomerreces hierover wordt geïnformeerd.

Toezegging

In september zal monitoring worden opgestart naar de effecten van het parkeerbeleid. Naar aanleiding van de
monitoring zal onderzocht worden of het parkeerbeleid op elementen bijstelling behoeft. Daarover zal u overeenkomstig het raadsvoorstel D/21/008131 begin 2022 over worden geïnformeerd.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.