R-017

Intentieovereenkomst Wittlaan 12 (voorheen R-78)

Status

Dit ligt op schema.
Update 16 februari 2023: Er is nog geen overeenstemming bereikt over de anterieure overeenkomst.
Maart 2024: Op 5 december 2023 heeft de gemeente een anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar. Het voorontwerp bestemmingsplan is ter inzage gelegd. De voorgestelde bestemmingsplanwijziging en de nota reactie zienswijzen worden voorgedragen voor de raadsvergadering van mei of juni 2024.
Update April 2024: Bestemmingsplanwijziging behandeld tijdens politieke avond 25 maart 2024. Wordt behandeld in de gemeenteraad van mei.

Toezegging

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zullen naar verwachting in de tweede helft van 2022 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.