R-019

Update corona(compensatie) WoerdenSport (vooheen R-80)

Status

Update februari 2022: de planning is nog steeds conform toezegging (RIB Q4 2002).
Update december 2022: Het college heeft de gemeenteraad via de Najaarsrapportage 2022 geïnformeerd over de laatste stand van zaken van de coronacompensatie 2021 en 2022 van WoerdenSport. Zie Najaarsrapportage pagina 24 onder het kopje "Risico: SPUK IJZ 2021 en 2022". Toezegging is hiermee afgehandeld.

Toezegging

De verwachting is dat het college de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2022 via een raadsinformatiebrief kan informeren over de financiële afwikkeling 2021 van WoerdenSport. Daarnaast wordt de gemeenteraad via de reguliere Planning en Control cyclus op de hoogte gehouden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.