R-022

Amendement - Bouwen in Woerden, lastig of eenvoudig? (vooheen R-85)

Status

Update februari: Onderzoek wordt op korte termijn opgestart
Update april: Bureau opdracht gegeven voor uitvoering onderzoek. Startgesprek 13-04-22 Oplevering verwacht voor de zomer.
Update september: terugkoppeling aan raad volgt in Q4

Toezegging

De Programmabegroting 2022, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen, met dien verstande dat:
in Programma 6 (ruimtelijke ontwikkeling en wonen) Resultaat 6.3.1. (in 2022 is fase 1 van de omgevingswet geïmplementeerd) wordt uitgebreid met de volgende inspanning: 6.3.2.2 In 2022 wordt onder de inwoners en ondernemers van Woerden een representatief tevredenheidsonderzoek gehouden over hun ervaringen met het aanvragen, indienen en behandelen van plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen door de gemeente Woerden. De resultaten worden uiterlijk in kwartaal 2 van 2022 aan de raad aangeboden. Voor het onderzoek wordt een budget van € 25.000 ter beschikking gesteld aan programma 1 (Bestuur, veiligheid en dienstverlening) ten laste van het geprognosticeerd positief resultaat op de begroting 2022.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.