R-025

Herziening Grondstoffenbeleidsplan (vooheen R-89)

Status

De voorbereiding voor de herziening van het grondstoffenbeleidsplan zijn in volle gang. Alvorens het nieuwe plan uit te werKen worden (nieuwe) uitgangspunten geformuleerd. Bij het vaststellen van deze uitgangspunten zal ook de raad geconsulteerd worden (verwacht in Q4 2022. Voornemen is om het herziene Grondstoffenbeleidsplan in Q2 2023 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
Update griffie (15/12/22): Op verzoek van het college heeft de agendacommissie een consultatiebijeenkomst ingepland op 2 februari 2023.

Toezegging

De herziening van het Grondstoffenbeleidsplan staat gepland voor 2022. Dit plan wordt in de loop van dat jaar ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.