R-025

Herziening Grondstoffenbeleidsplan (vooheen R-89)

Status

Voornemen is om het herziene Grondstoffenbeleidsplan in Q4 2022 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen

Toezegging

De herziening van het Grondstoffenbeleidsplan staat gepland voor 2022. Dit plan wordt in de loop van dat jaar ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.