R-030

Digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (GGDiD)

Status

Op 2 november 2022 is een aanvullende raadsinformatiebrief (Z/22/044808 / D/22/078866) verstuurd over stand van zaken van het digitaal dossier voor de jeugdgezondheidzorg (het GGiD) van GGD regio Utrecht. Kernboodschap is dat het algemeen bestuur van GGD regio Utrecht op 2 november 2022 heeft moeten besluiten om te stoppen met het ontwikkelen van het GGiD. In deze raadsinformatiebrief wordt ook gesproken over de nog nader te bepalen financiele consequenties van dit besluit. Zodra nadere informatie kan worden verstrekt over de definitieve afronding van het digitaal dossier wordt u hierover verder in kennis gesteld (uiterlijk Q1 2023)

Toezegging

Afhankelijk van de uitkomst van de mondelinge behandeling van het verzoek tot het voorlopig deskundigenbericht door de rechtbank, worden de vervolgstappen bepaald. Bij toewijzing van de aanvraag volgt een periode van onderzoek door extern, door de rechtbank aangestelde, deskundige(n). De verwachting is dat na de zomer 2022 dit onderzoek is afgerond en er meer helderheid gegeven kan worden over de verdere afronding van het GGiD. Zodra die duidelijkheid er
is, wordt u hierover verder in kennis gesteld.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.