R-031

Vervolg natuurinclusief en klimaatbestendig bouwen

Status

Toezegging

In deze raadsinformatiebrief wordt het volgende aangekondigd:
- Opstellen van kaders voor natuurinclusief;
- Natuurinclusief beleggen in de organisatie;
- Opstellen van gereedschap voor de projectleiders;
- Het opstellen van een soortenmanagementplan

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.