R-033

Evaluatie 'maai mei niet'

Status

Toezegging

Om inwoners en ondernemers te informeren over de uitvoering van de motie en hen te stimuleren om mee te doen zal er over Maai mei niet gecommuniceerd worden op de gemeentelijke informatiepagina in de krant, via de website van de gemeente en de social media kanalen. Het persbericht zal proactief worden gedeeld met alle wijk- en dorpsplatforms. Met de evaluatie van de pilot wordt door het college de uitvoering voor 2023 bepaald, welke zal worden gedeeld met de raad.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.