R-036

Haalbaarheidsonderzoek aanpassingen bestaande brandweerkazerne Zegveld

Status

Toezegging

Wij hebben inmiddels aan een architectenbureau opdracht gegeven dit haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Wij verwachten aan het einde van het tweede kwartaal 2022 een besluit hierover te kunnen nemen en zullen de gemeenteraad hier vervolgens over informeren. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zullen met de raad gedeeld worden via een Raadsinformatiebrief

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.