R-038

Gemeentelijk water en Klimaatbestendig

Status

Update oktober: de verwachting is dit in Q1 aan te bieden in verband met personele schaarste.
Update griffie (15/12/22): Dit raadsvoorstel is aangeboden en doorgeleid naar de agendacommissie met het advies het op 19 januari te agenderen.

Toezegging

Met de input die betrokken inwoners, dorps- en wijkplatforms, gemeenteraad, Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden en Provincie Utrecht tijdens de inspraakperiode leveren passen we het concept beleidsplan. Dit plan wordt na
zomer 2022 aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.