R-1

Paraplubestemmingsplan n.a.v. intiatiefvoorstel kleine windmolens

Status

Toezegging

3. Het college opdracht te geven de bestemmingsplannen aan te passen conform beslispunten 1 en 2 middels een paraplubestemmingsplan, dat op de kortst mogelijke termijn wordt opgesteld, ter inzage gelegd en voor besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad;

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.