R-1

Paraplubestemmingsplan n.a.v. intiatiefvoorstel kleine windmolens

Status

Update mei: De wijziging van het bestemmingsplan wordt meegenomen in het omgevingsplan. Binnenkomende aanvragen, die voldoen aan het beleid, worden momenteel met afwijking (kruimel) verleend. Volledigheidshalve, er komt dus geen paraplubestemmingsplan.

Toezegging

3. Het college opdracht te geven de bestemmingsplannen aan te passen conform beslispunten 1 en 2 middels een paraplubestemmingsplan, dat op de kortst mogelijke termijn wordt opgesteld, ter inzage gelegd en voor besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad;

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.