R-10

Jaarplan vervanging bomen

Status

Update april: In samenwerking met Bomenwacht wordt een plan opgesteld. Rond de zomer zal dit ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Toezegging

Na het MOP en de investeringsprioritering is de vervolgstap het opstellen van een jaarplan voor de vervanging van bomen, binnen de toegewezen investeringsruimte. De jaarplannen voor beheer, waaronder het jaarplan bomen, worden afgerond in Q1 2021. Het jaarplan bomen zal bestaan uit: - de verwijdering van de eerder veiliggestelde bomen; - de locaties voor duurzame herplant in 2021; - de uitwerking van ‘Operatie #Treemark’, zoals het aanplanten van een klein bos. Dit bos moet een deel van de verwijderde bomen, die niet kunnen worden vervangen op dezelfde locatie, compenseren, om zo een bomenareaal van 30.000 bomen nu en in de toekomst te behouden (https://rplwoerden.nl/overeenkomst-aanplant-en-vervangen-bomengetekend/).

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.