R-11

Voortgang uitvoering raadsopdracht en rapportage m.b.t. uitvoering onderzoeksvoorstel naar stimulering onderzoeksjournalistiek

Status

Update februari: de rondetafelgesprekken zullen in maart plaatsvinden, waarna een raadsvoorstel aan de raad zal worden gestuurd.
Update mei: afronding van dit punt volgt in Q3.
Griffie (27/8): Op 9 september is een Thema-avond ingepland over onderzoeksjournalistiek

Toezegging

Zoals gezegd hopen we in januari of februari 2021 het rondetafelgesprek te kunnen organiseren. Met die uitkomsten kan de eindrapportage met een voorstel voor vervolg worden afgerond. Het streven is deze aan het einde van het eerste kwartaal aan de raad te kunnen aanbieden.

Achtergrondinformatie

20R.01180

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.