R-13

Verkoop recreatiegebied Cattenbroek

Status

Update april 2021: Er wordt naar gestreefd om voor de zomervakantie 2021 een overeenkomst met de ondernemer te sluiten en te kunnen starten met de bestemmingsplanprocedure.

Toezegging

De gemeente start met de onderhandeling over de erfpacht en het beheer van het gebied met de Pretfabriek B.V. Gemeente en ondernemer streven er naar dat in januari 2021 het bestemmingsplan in procedure gaat en dat dan ook de omgevingsvergunning ingediend is.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.