R-14

Update Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (toezegging T-410)

Status

Update 11/3: in Q2 (mei) wordt de raad d.m.v. van een RIB geinfomeerd over dit onderwerp.
Update april: in Q3 vind er een raadsinformatiebijeenkomst plaats ivm verdere informatie over het nieuwe verdeelmodel en om met u een aantal strategische keuzes die gemaakt moeten worden voor het U16-regioplan te bespreken (hangt samen met R-53 op de LTA)
Update september: Raadsinformatiebijeenkomst heeft op woensdag 15 september online plaatsgevonden. Regioplan U16 wordt nader aangepast. De vraag is om in Q4 principe afspraken rondom het samenwerken vast te leggen. Presentatie/ Q&A wordt opgestuurd door projectleider M. Hilhorst.
Het punt is hiermee afgedaan.

Toezegging

Binnenkort ontvangt u het lokale uitvoeringsprogramma MO/BW gericht op de basisset ter info.
Om u verder te informeren kan bijvoorbeeld na dit document een themabijeenkomst volgen om u verder bij te praten over het onderwerp Maatschappelijk Opvang en Beschermd Wonen in Q1 2021 .

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.