R-16

Uitkomsten bestuurlijk overleg motorverbod de Meije

Status

Update april 2021: Er is een RIB (kenmerk: Z/21/011533 / D/21/014356) aan de gemeenteraad verstuurd die de zij op 8 april 2021 hebben ontvangen. In deze RIB is toegelicht hoe de pilot m.b.t. een motorverbod eruit ziet en wanneer deze geëvalueerd wordt.

Toezegging

Zodra het projectvoorstel is uitgewerkt wordt uw raad daarover geïnformeerd. Naar verwachting is het projectvoorstel na de zomer 2020 uitgewerkt.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.