R-17

Vaststelling van het MOP Woerden 2021-2023 door het college

Status

Update april: het Meerjaren Onderhoud Programma is aangeboden aan de raad. Op 1 april is dit MOP besproken tijdens de behandeling van de motie 'Aanpak Koren- en Watermolen'.

Toezegging

Na vaststelling wordt het MOP 2021-2023 gedeeld met de wijk- en dorpsplatforms en andere partners. Het MOP wordt met de nutsbedrijven gedeeld, omdat zij in veel van de projecten betrokken zijn. Het MOP wordt gepubliceerd via de reguliere kanalen (facebook en website) als informatie voor onze inwoners. In Q1 wordt het definitieve jaarplan 2021 vastgesteld en middels een RIB aan de raad aangeboden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.