R-18

Huisvestingsvraag statushouders

Status

Update juni 2021: momenteel wordt er nog gewerkt in groot verband met de oplossingsrichtingen. Naar verwachting wordt de raad na de zomer 2021 hierover geïnformeerd (Q3).

Toezegging

Er zal vooral gezocht moeten worden naar oplossingen om deze piek in de huisvestingsvraag te spreiden in tijd. Dat betekent het goed matchen en sturen van vraag- en aanbod om de druk op de woningvoorraad zo beperkt mogelijk te houden. Daarnaast zijn bij dit vraagstuk meerdere stakeholders betrokken, omdat het niet alleen een vraagstuk betreft omtrent wonen, maar ook op sociaal vlak waaronder inburgering en arbeidsparticipatie.
Wij zullen u uiterlijk in juni 2021 informeren over hoe wij dit dilemma tot een oplossing brengen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.