R-2

Nota parkeernormen

Status

Update 18/03: De nota parkeernormen wordt in juni/juli 2021 middels een raadsvoorstel aan de gemeenteraad gestuurd ter besluitvorming. Dit als gevolg van nadere afstemming met vastgoed, om te voorkomen dat er dubbeltellingen plaatsvinden in relatie tot bovenwijkse voorzieningen.
Griffie (21/5): Het raadsvoorstel is toegevoegd aan de doorkijk van de agendacommissie voor behandeling op de Politieke Avond van 2 of 16 september.

Toezegging

Raadsvoorstel (Z/21/007100 / D/21/008131) Parkeerbeleid 2021 en verder: "Tevens zal het college zo spoedig mogelijk de Nota parkeernormen 2021 aanbieden aan uw raad. Doel is om deze nota aan te bieden voor besluitvorming in maart 2021."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.