R-20

Financiële schade 2021 van WoerdenSport ten gevolge van corona

Status

Update mei: termijn wordt juni
Update juni 2021:
De raad ontvangt hierover in juni 2021 een RIB (D/21/023399).

Toezegging

In het tweede kwartaal van 2021 zal een evaluatie plaatsvinden, waarbij de financiële positie van Woerden Sport en de ontwikkeling van de coronapandemie in ogenschouw genomen zullen worden. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan kan bijsturing plaatsvinden

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.