R-22

Aanpak en voortgang van de afwikkeling van de Toeslagenaffaire

Status

Via de najaarsnota (oktober) wordt de raad geinformeerd over de aanpak en voortgang van de afwikkeling van de Toeslagaffaire.

Toezegging

Het college is voornemens om uw raad opnieuw te informeren over de voortgang, inclusief de aantallen en bedragen van de uitvoering, door middel van de najaarsrapportage.'

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.