R-24

Funderingsloket Woerden

Status

Toezegging

Eventuele financiering hiervan wordt meegenomen in de voorjaarsnota. We monitoren het aantal binnengekomen vragen en na de zomer rapporteren we dit in een raadsinformatiebrief.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.