R-24

Funderingsloket Woerden

Status

11/10: Raadsinformatiebrief ligt ter beoordeling bij de wethouder. Zodra akkoord is ontvangen, wordt hij verstuurd.

Toezegging

Eventuele financiering hiervan wordt meegenomen in de voorjaarsnota. We monitoren het aantal binnengekomen vragen en na de zomer rapporteren we dit in een raadsinformatiebrief.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.