R-25

Beoordelingscriteria en uitgangspunten warmtevisie Woerden

Status

Update mei: termijn wordt juni

Toezegging

Vervolgens komt het college in Q2, op basis van de conclusies die Bureau Stroom trekt uit het participatieproces en de input vanuit de ambtelijke organisatie en stakeholders zoals GroenWest en Stedin, met een raadsvoorstel voor beoordelingscriteria en uitgangspunten voor de warmtevisie Woerden. Dit voorstel wordt aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.