R-27

Pilot Jeugdbescherming Utrecht West

Status

In Q4 2021 wordt de raad geinformeerd over de resultaten van de pilot jeugdbescherming Utrecht-West.

Toezegging

De gemeenteraad wordt eind 2021 nader geïnformeerd over de resultaten van deze pilot. De pilot is in eerste instantie ingestoken op verbetering van de jeugdbescherming van de gezinnen. Ook heeft het een lerend doel voor uitvoerenden in de jeugdbeschermingsketen. In de volgende Raadsinformatiebrief nemen we ook de financiële aspecten mee (business case van verschuiving van taken en budget van SVMN naar Woerdenwijzer)

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.