R-29

Delegatiebesluit Omgevingswet

Status

Update mei: Onderwerp is breder: Naast delegatie zal ook besloten moeten worden over aanwijzing categorieën adviesrecht en plicht tot participatie door initiatiefnemer. In juni as. zal een thema avond bij de gemeenteraad worden gehouden over deze onderwerpen, gevolgd door besluitvorming (raadsvoorstel) in najaar (oktober).
Griffie (27/8): Het raadsvoorstel is toegevoegd aan de doorkijk van de agendacommissie voor behandeling tijdens de Politieke Avond van 11 november.

Toezegging

Als de wet in werking treedt moeten een aantal zaken zijn geregeld: […] Daarnaast is er een delegatiebesluit genomen waarin bevoegdheden tussen raad en college zijn vastgelegd. Ook wordt het adviesrecht van de gemeenteraad vastgelegd.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.