R-3

Aanpalend beleid parkeerbeleid

Status

Update maart: Hiertoe gaat een uitvoeringsplan uitgewerkt worden. Dit plan zal in november 2021 worden aangeboden aan de Raad. In dit Uitvoeringsplan zal ook worden aangegeven wanneer invulling gegeven zal worden aan de moties M-119 en M-120.

Toezegging

D/21/008151 Z/21/007100: 5. Een uitvoeringsplan op te stellen voor de overige werkzaamheden die samenhangen met de uitwerking van de Kadernota Parkeerbeleid. Dit uit te werken in aanpalend beleid (deelmobiliteit en laadpalen) en dit ter goedkeuring aan de raad voor te leggen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.