R-30

Legesverordening

Status

Toezegging

Als de wet in werking treedt moeten een aantal zaken zijn geregeld: […] De structurele lasten als gevolg van de uitvoering van de wet en structurele
inkomsten zijn in beeld en zijn vertaald naar passende afspraken tussen uitvoeringsdiensten (ODRU), een nieuwe legesverordening, borging via de nota kostenverhaal en zijn tevens aanhangig gemaakt bij de minister.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.