R-30

Legesverordening

Status

Legesverordening wordt geupdate en voor 1 juli 2022 aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. Om de structurele lasten in beeld te krijgen wordt een QuickScan uitgevoerd in Q4 2021.

Toezegging

Als de wet in werking treedt moeten een aantal zaken zijn geregeld: […] De structurele lasten als gevolg van de uitvoering van de wet en structurele
inkomsten zijn in beeld en zijn vertaald naar passende afspraken tussen uitvoeringsdiensten (ODRU), een nieuwe legesverordening, borging via de nota kostenverhaal en zijn tevens aanhangig gemaakt bij de minister.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.