R-31

Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit

Status

Zoals in de RIB Routekaart aangegeven wordt gewerkt naar een voorstel voor bestuurlijke besluitvorming in het najaar 2021 (oktober). Er is inmiddels door pfh gesproken met de voorzitter van de cie Rk&E over ideeën van de commissie en bekeken zal worden in hoeverre deze passen binnen de gekozen 2 fasen strategie (fase 1: minimaal noodzakelijke stappen voor inwerkingtreding regelen, fase 2: verdere invulling beleid ruimtelijke kwaliteit tijdens Transitiefase).
Update 19/10/21: besluitvorming is verplaatst naar Q1 2022.

Toezegging

Als de wet in werking treedt moeten een aantal zaken zijn geregeld: […] Tenslotte wordt er een
besluit genomen tot instelling van de een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (huidige cie RkE) ingesteld.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.