R-32

Kaders participatie Omgevingswet

Status

Toezegging

Als de wet in werking treedt moeten een aantal zaken zijn geregeld: […] Er is een beleidskader voor college en raad beschikbaar op het gebied van participatie. Hieruit volgen specifieke kaders voor elk instrument uit de Omgevingswet (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan).

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.