R-34

Handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma inclusief Wet kwaliteitsborging

Status

Update 01-11: Een nieuw VTH-beleid (de term handhavingsbeleid bestaat niet meer) is geen must voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het huidige VTH-beleid heeft een looptijd tot 2023. Voor die tijd zal er een nieuw VTH-beleid opgesteld moeten worden, dit staat los van de Omgevingswet. Omdat er (nog) geen budget is vrijgemaakt voor het opstellen van een nieuw VTH-beleid kan deze als toezegging van de LTA af. De raadsinformatiebrief m.b.t. Omgevingswet was meer informatief, in de zin dat als voor 2022 budget vrijgemaakt kon worden voor het opstellen van nieuw VTH-beleid zou dit VTH-beleid in het kader van de voorbereidingen op de Omgevingswet worden opgesteld. Omdat dat budget er niet is wordt een nieuw VTH-beleid niet opgesteld in het kader van de voorbereidingen op de Omgevingswet.

Toezegging

Te nemen besluit in het kader van de Omgevingswet

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.