R-4

Besluit tot gebiedsverkleining van winningsvergunning Papekop

Status

Update april 2021: We verwachten hierover nog in april een RIB aan de gemeenteraad te sturen.
Update mei 2021: de RIB is vertraagd, nieuw planning Q3. De zitting heeft inmiddels plaatsgevonden. Update september 2021: rib is vertraagd, nieuwe planning Q4 2021.
Update 11 oktober: Verwacht wordt de RIB in november 2021 aan te bieden.

Toezegging

Het college onderzoekt de (financiële en juridische) consequenties van het besluit. Het college doet ook navraag bij het Ministerie van Economische Zaken en Vermilion over de onderbouwing voor en de consequenties van het besluit tot gebiedsverkleining van winningsvergunning Papekop. Het college zal de raad hierover op een later moment nader informeren.

Beantwoording (D21007496, 10 februari) schriftelijke vragen STERK Woerden: "8. Ziet het college nog juridische kansen om de vergunning verder te laten verkleinen? De gemeente wint op dit moment juridisch advies in om te kijken wat de juridische mogelijkheden zijn. De raad zal over de uitkomsten hiervan geïnformeerd worden."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.