R-41

Toekomst glastuinbouw Harmelerwaard

Status

Toezegging

Het college is in gesprek met de provincie en de
stad Utrecht over de relatie tussen de toekomst van de glastuinbouw in de Harmelerwaard en de ontsluiting van de Harmelerwaard. In de komende periode worden alle mogelijkheden en de daaraan verbonden consequenties in beeld gebracht. Op basis hiervan wordt bepaald, op welke wijze hiermee kan worden omgegaan. De gemeenteraad zal logischerwijs worden betrokken bij de besluitvorming.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.