R-42

Uitkomsten participatieproces Omgevingsvisie

Status

Toezegging

Van het participatieproces wordt na afloop ook een rapportage gemaakt. Hieruit is af te leiden welke inbreng is gegeven en hoe deze verwerkt wordt in de ontwerp-omgevingsvisie. Deze rapportage en de ontwerpomgevingsvisie ontvangt u in een RIB.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.