R-42

Uitkomsten participatieproces Omgevingsvisie

Status

De RIB wordt in september 2021 verstuurd, inclusief bijlage rapportage Participatie.

19/10 Uitkomsten zijn voor de zomer al naar de raad verstuurd. De ontwerp-omgevingsvisie en rapportage participatie worden met de RIB verstuurd begin november 2021.

Toezegging

Van het participatieproces wordt na afloop ook een rapportage gemaakt. Hieruit is af te leiden welke inbreng is gegeven en hoe deze verwerkt wordt in de ontwerp-omgevingsvisie. Deze rapportage en de ontwerpomgevingsvisie ontvangt u in een RIB.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.