R-45

Totaaloverzicht budget investeringsfonds

Status

Plannining is een RIB voor januari 2022

Toezegging

In 2021 investeren we € 110.000,- aan het project Logeerhuis Bredius vanuit het thema Maatschappelijke Ontwikkeling en
Maatschappelijke Betrokkenheid en Eenzaamheid. Daarnaast wordt € 262.000,- geïnvesteerd in drie projecten op het thema Sociaal Werken in de Wijk. Hiermee houden we nog € 128.758,- over wat beschikbaar is voor andere projecten die
passen binnen de kaders van het investeringsfonds.
Als het budget van het investeringsfonds volledig is uitgenut, ontvangt u hiervan nog een totaaloverzicht.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.