R-46

Rapportage onderzoek en lobby medefinanciering bovenplanse infrastructurele ingrepen

Status

Toezegging

het college opdracht te geven aan het eind van elk kalenderjaar te rapporteren aan de raad over het onderzoek en de lobby voor medefinanciering van de bovenplanse infrastructurele ingrepen door provincie, rijk en/of andere partijen (o.v. besluitvorming raad)

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.