R-48

Grondexploitatie zuidoostelijk deelgebied stationsgebied

Status

Update oktober: Q1 2022

Update 15 november: de termijn wordt januari 2022. De wethouders en agendacommissie zijn hiervan op de hoogte.

Toezegging

Opstellen grondexploitatie fase 1, zuidoostelijk deelgebied: parallel aan het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor fase 1 stellen we een grondexploitatie op. Uw raad zal te zijner tijd worden gevraagd om hierover een besluit te nemen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.