R-49

Themasessie opgave ontwikkeling oude Minkema

Status

Update oktober: december 2021

Toezegging

Processtappen ontwikkeling Oude Minkema: Opgave voor de ontwikkeling scherp stellen. De bouwstenen voor de opgave zijn globaal opgenomen in de visie en in deze memo (zoals: dit moet een gezichtsbepalende ontwikkeling zijn, waarbij het gebouw (voor een deel) openbaar toegankelijk is). Door de opgave in een themasessie met de gemeenteraad scherp te stellen beogen we antwoorden te krijgen op de volgende vragen: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen bezoeker of gebruiker kunnen worden van deze speciale plek? Welke aanvullende kaders (bijv. gemeente levert geen financiële bijdrage aan de ontwikkeling, hoe zit het met de ruimtelijke inpasbaarheid van de invulling) moeten we van tevoren vastleggen? Hoe kunnen we er voor zorgen dat dit een haalbare en realistische ontwikkeling wordt? Hiervoor zullen wij een voorstel doen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.