R-5

Resultaten deelprojecten provinciale subsidie "pilot vitale binnenstad/ vitale dorpskern"

Status

Update juni 2021: De drie deelprojecten zijn gestart. Uitvoering verloopt conmform planning.

Toezegging

De resultaten van de drie deelprojecten komen beschikbaar in de loop van 2021 en worden gedeeld met de raad.
Deelproject 1: Het toekomstbestendig en vitaal houden van de compacte kern binnenstad Woerden 2021-2030 (€35.000).
Deelproject 2: Verstevigen samenwerking en cohesie in uitvoeringsplan sociale meerwaarde-promotie (€35.000).
Deelproject 3: Versterking samenwerking Winkelhart Harmelen ondernemers-eigenaren (€10.000)

Achtergrondinformatie

Z/21/004173 / D/21/004444

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.