R-5

Resultaten deelprojecten provinciale subsidie "pilot vitale binnenstad/ vitale dorpskern"

Status

Update juni 2021: De drie deelprojecten zijn gestart. Uitvoering verloopt conmform planning. Deelproject 3 Harmelen is afgerond.
Update oktober 2021: RIB volgt in vierde kwartaal na themabijeenkomst in college (gepland 26 oktober 2021)

Toezegging

De resultaten van de drie deelprojecten komen beschikbaar in de loop van 2021 en worden gedeeld met de raad.
Deelproject 1: Het toekomstbestendig en vitaal houden van de compacte kern binnenstad Woerden 2021-2030 (€35.000).
Deelproject 2: Verstevigen samenwerking en cohesie in uitvoeringsplan sociale meerwaarde-promotie (€35.000).
Deelproject 3: Versterking samenwerking Winkelhart Harmelen ondernemers-eigenaren (€10.000)

Achtergrondinformatie

Z/21/004173 / D/21/004444

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.