R-52

Invulling van het Exercitieveld

Status

Update juli: De raad heeft op 24 juni 2021 een besluit genomen op RV D/21/014536. Punt is hiermee afgedaan

Toezegging

Uw raad wordt geïnformeerd over de gesprekken aangaande het voorgenomen besluit. Aansluitend volgt, nog voor het zomerreces, een raadsvoorstel om een definitieve beslissing te nemen met betrekking tot de invulling van het Exercitieveld. Op basis van de definitieve beslissing zullen de vervolgstappen richting de voorbereiding en uitvoering inzichtelijk gemaakt worden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.