R-54

Jaarplan openbare ruimte

Status

Update 9 november: De actie is afgedaan met het zenden van de zomerupdate (Z/21/023452, D/21/031141) in september 2021. In januari 2022 staat de winterupdate op de planning. Dit punt is opgenomen op de standaard jaarplanning. Dit punt is hiermee dan ook afgedaan.

Toezegging

Zoals toegezegd in de politieke avonden van april 2021 willen wij de informatievoorziening naar uw raad verbeteren. Er wordt gewerkt aan een tweejaarlijkse raadsinformatiebrief, te weten in de zomer en de winter, waarin vanuit team Realisatie & Beheer wordt gerapporteerd de kwaliteit, onderhoudsachterstanden en lopende projecten in de openbare ruimte.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.