R-54

Jaarplan openbare ruimte

Status

Toezegging

Zoals toegezegd in de politieke avonden van april 2021 willen wij de informatievoorziening naar uw raad verbeteren. Er wordt gewerkt aan een tweejaarlijkse raadsinformatiebrief, te weten in de zomer en de winter, waarin vanuit team Realisatie & Beheer wordt gerapporteerd de kwaliteit, onderhoudsachterstanden en lopende projecten in de openbare ruimte.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.