R-55

Kaders Stichtse Groenlanden

Status

Toezegging

Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van De Woerdense VVD inzake Heldere kaders Stichtse Groenlanden:
Vraag 3: Op welke wijze zal de Woerdense raad geïnformeerd worden over de voortgang van dit traject? Kunnen wij ook de door de provincie verzochte voorstellen ontvangen zodat deze meegenomen kunnen worden in onze eigen latere afwegingen?
Reactie: De raad wordt door middel van brieven, klankbordbijeenkomsten en raadsvoorstellen op de hoogte gehouden van dit traject. De stukken van de provincie zijn openbaar en zijn terug te lezen via bijgevoegde link. https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/14-april/21:30


Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.