R-56

Nieuwe Inburgeringswet

Status

In september/oktober 2021 wordt de raad d.m.v. een raadsinformatiebijeenkomst geinformeerd over de nieuwe Inburgeringswet.
Griffie (8/10): We begrepen dat het college op 12 oktober een raadsvoorstel over kaders rond de Inburgeringswet vaststelt en aan de raad stuurt. De agendacommissie houdt rekening met bespreking op de Politieke Avond van 11 november.
Update 15 november: Besluitvorming zal plaatsvinden op 25 november.

Toezegging

Beantwoording Schriftelijke vragen van D66 inzake nieuwe Inburgeringswet
Vraag 4. Wanneer kunnen wij als raad een raadsvoorstel ontvangen met het voorstel voor de invulling van deze beleidsruimte?
Reactie: De kaders waarbinnen de Wet inburgering uitgevoerd moet worden, staan vastgesteld in de Wet en de lagere regelgeving. De gemeente heeft de vrijheid om binnen deze wettelijke kaders, de uitvoering vorm te geven. De uitvoering is aan het college. Het college vindt het belangrijk om uw raad goed te informeren over de invulling van het inburgeringsstelsel in de gemeente Woerden. Het college zal in het derde kwartaal van 2021 de invulling van het inburgeringsstelsel vaststellen. Hier wordt uw Raad middels een raadsinformatiebijeenkomst over geïnformeerd.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.