R-57

Gebiedsproces grootschalig wind Barwoutswaarder en Reijerscop

Status

Update 3 septemer: wordt opgenomen in op te zetten programma grootschalige opwek

Toezegging

Beslispunt 11. Over het starten van gebiedsprocessen ten behoeve van grootschalig wind in Barwoutswaarder (gebied D) en Polder Reijerscop (gebied J) uiterlijk tweede helft 2022 een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen. Dit voorstel is het resultaat van de tussenstap te nemen voor definitieve locatiekeuze zoals beschreven in besluitpunt 5.5.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.