R-58

Criteria maatschappelijke tender

Status

Update 3 september: deze motie wordt opgenomen in op te zetten programma grootschalige energie opwek.
Update 11 oktober: de termijn wordt januari 2022

Toezegging

Te besluiten dat voor de realisatie van grootschalige energieopwekking één of meerdere maatschappelijke tenders worden uitgeschreven en dat dit ook geldt voor grootschalige energieopwekking in de spoorzone en snelwegzone (die zonder gebiedsproces opengaan voor vergunningverlening). De raad de criteria voor de tender op een later moment (maar voordat de tender wordt opengesteld voor inschrijvingen) voor te leggen middels een raadsvoorstel. In deze maatschappelijke tender worden, naast de eisen en voorwaarden uit de bijlage stappenplan in ieder geval de volgende criteria meegenomen:
a. Lokaal eigendom
b. Mogelijkheden financiering van initiatieven uit de Woerdense gemeenschap

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.