R-6

Stand van zaken luierrecycling

Status

In RIB 20R.01002 (5 jan. 2021) is de raad geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. luierinzameling binnen de AVU. Zodra er meer informatie beschikbaar is zullen wij hiertoe een raadsvoorstel voorleggen. Wij verwachten dit in Q4-2021 te kunnen doen.

Toezegging

Wij blijven de ontwikkelingen binnen de AVU op het gebied van het inzamelen en verwerken van luiers nauwlettend volgen. Zodra er meer duidelijkheid bestaat over de kosten, afzetmogelijkheden en inzamelstructuur zullen wij een business-case maken en deze voor besluitvorming aan u voorleggen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.