R-7

Stand van zaken luierrecycling

Status

Toezegging

Wij blijven de ontwikkelingen binnen de AVU op het gebied van het inzamelen en verwerken van luiers nauwlettend volgen. Zodra er meer duidelijkheid bestaat over de kosten, afzetmogelijkheden en inzamelstructuur zullen wij een business-case maken en deze voor besluitvorming aan u voorleggen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.