R-7

Nieuw samenwerkingsvorm schappen/Liquidatieplan Recreatie Midden-Nederland

Status

Update 10/05: Er is nog geen voorstel. Op 28 april is informatieavond gehouden over nieuwe vormgeving samenwerking van recreatietaken. Hierin is aangegeven dat uiterlijk 20 mei de deelnemers stukken krijgen over de vormgeving. Daarbij is verder aangegeven dat na zomerreces raadsbesluiten worden gevraagd. (zie ook R-9)

Toezegging

20R.01272: Helderheid nieuw samenwerkingsvorm schappen / Liquidatieplan RMN gereed -> deze worden voorgelegd aan de raden en staten

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.